0512-52 11 00
Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Specialisaties

De teamleden hebben zich in de afgelopen jaren regelmatig bijgeschoold. Dit zien we terug in het feit dat er een sterk en kundig team staat, een team wat zich wil blijven ontwikkelen. Specialisten die het onderwijs op De Bolder versterken en of verbeteren met als doel ons onderwijs zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Hierdoor heeft onze school diverse specialisten in eigen huis. Zo werken op De Bolder:

 • meerdere interne begeleiders (ib'ers);
 • een specialist Jonge Kind;
 • een gedragsspecialist;
 • een specialist taalontwikkeling;
 • een begeleider van Kentalis;
 • een onderwijsassistente voor leerlingen met extra ondersteuning;
 • een vakleerkracht gymnastiek;
 • een ICT'er;
 • twee muziekdocentes;
 • drie bouwcoördinatoren, zij sturen de drie bouwen aan en vormen samen met de directeur het managementteam (MT);
 • een gediplomeerd EHBO'er;
 • een gediplomeerde coach voor het begeleiden van (startende) leerkrachten;
Leerlingenzorg

Interne begeleiding

Als een leerling baat heeft bij een aanpassing van de reguliere lesstof, kan de leerkracht de hulp inschakelen van de intern begeleider. De intern begeleider houdt zich bezig met:

 • de coördinatie en administratie van de zorg;
 • het begeleiden/coachen van leerkrachten;
 • het aansturen van de analyse & en monitoring van de gemaakte toetsen;
 • het coördineren van groeps- en leerlingbesprekingen;
 • het nemen van initiatieven voor innoverende veranderingen met betrekking tot het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen;
 • het onderhouden van externe contacten.

De ib’er op onze school toetst het kind zelf of bespreekt met de groepsleerkracht de toetsen die het kind in de klas heeft gemaakt. De ib’er adviseert de collega’s en vraagt soms advies van derden. Hiervoor wordt altijd toestemming van de ouders gevraagd.

Samen wordt gekeken welke stappen ondernomen kunnen worden, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen op school. De ib’er wordt in haar rol ondersteund door een gedragsspecialist en een tweede ib’er, zodat de zorg niet bij één persoon ligt maar goed kan worden verdeeld.

externe zorgpartners

Elk jaar vinden op school onderzoeken door de jeugdarts plaats. De kinderen van de groepen 2 en 7 worden onderzocht. Verder worden sommige kinderen voor een hercontrole uitgenodigd. Iedere zes weken is Carins bij het zorgteam van de school. Dit team wordt dan aangevuld met de schoolmaatschappelijk werker van Carins en de jeugdverpleegkundige van de GGD.