0512-52 11 00
Schoolgids en Schoolplan

Schoolgids en Schoolplan

Schoolgids en Schoolplan

Schoolgids

Schoolgids De Bolder
De schoolgids is een document met allerlei informatie over onze school voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in de schoolgids.
De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door het team en de MR voor het komende schooljaar. Vervolgens wordt deze op onze website geplaatst en naar de onderwijsinspectie gestuurd.

Bovenschoolse schoolgids Adenium
Naast onze eigen schoolgids is er ook een bovenschoolse schoolgids van Adenium beschikbaar. Deze informeert u over de belangrijkste algemene zaken voor alle scholen van OPO Furore en PCBO Smallingerland. Beide gidsen kun u downloaden via deze pagina.

Download
Schoolgids en Schoolplan

Scholen op de kaart

Ouderenquête
Voor het opstellen van het schoolplan 2020-2024 is een ouderenquête afgenomen. De reden hiervoor is dat we graag wilden weten hoe ouders over bepaalde onderdelen binnen onze school dachten. Wat gaat goed? Wat kan beter? De resultaten van de enquête hebben we geanalyseerd en vervolgens hebben we gekeken welke ontwikkelpunten we wilden opnemen in het schoolplan 2020-2024.

Scholen op de kaart
De resultaten van de ouderenquête (november 2019) en nog meer informatie over onze school zoals de Cito-resultaten zijn te vinden op de website van scholen op de kaart.

Naar scholen op de kaart