0512-52 11 00
Schoolgids en Schoolplan

Schoolgids en Schoolplan

Schoolgids en Schoolplan

Schoolgids

Schoolgids De Bolder
De schoolgids is een document met allerlei informatie over onze school voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in de schoolgids.
De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door het team en de MR voor het komende schooljaar. Vervolgens wordt deze op onze website geplaatst en naar de onderwijsinspectie gestuurd.

Bovenschoolse schoolgids Adenium
Naast onze eigen schoolgids is er ook een bovenschoolse schoolgids van Adenium beschikbaar. Deze informeert u over de belangrijkste algemene zaken voor alle scholen van OPO Furore en PCBO Smallingerland. Adenium beschikt tevens over een integriteitscode. Alle documenten kun u downloaden via deze pagina.

Download
Schoolgids en Schoolplan

Resultaten

We werken continu aan verbetering van de (onderwijs)kwaliteit. Door regelmatig vragenlijsten uit te zetten onder ouders/verzorgers krijgen wij inzicht in wat goed gaat en wat beter kan.

Lees hier meer over welke vragenlijsten wij gebruiken en waar u de resultaten kunt vinden.

Resultaten