Heeft u een vraag?

PO – VO traject ‘Kansrijke Overstap’

Geplaatst op 20 november 2020

De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. Vanuit de Bolder besteden we hier aandacht aan in de groep 7 & 8. Hoe plan je? Hoe ga je met het huiswerk om? Hoe moet je leren? Enz. Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen we terug dat met name het plannen e.d. iets is wat erg belangrijk is.

Hoe proberen we de overstap nog beter te laten verlopen?

De schoolbesturen OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. (Adenium), CSG Liudger en OSG Singelland, werken nauw samen om voor elk kind de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) te optimaliseren. 

Aan dit traject nemen een aantal bovenbouw groepen van OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. deel en de klassen 1 en 2 CSG Liudger en OSG Singelland. Docenten van het PO en VO zitten samen in werkgroepen en kijken bij elkaar in de klas en school, met als doel kennis te delen en samen het onderwijs voor onze leerlingen te verbeteren. Hierdoor krijgen de docenten ook zicht op de ontwikkeling van de kinderen in de desbetreffende groep waar zij kijken. 

We hebben afspraken hoe we omgaan met deze informatie zodat we de vertrouwelijkheid van deze gegevens kunnen waarborgen. De bezoekende docenten mogen deze informatie niet delen met derden. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd door alle deelnemende schoolbesturen en deze vallen  binnen de wettelijke voorschriften van de AVG.

Op De Bolder draait juf Vanessa mee in het uitwisselingstraject. Verder draaien meester Bennie en meester Rogier mee in de werkgroep ouderbetrokkenheid en de warme overdracht van PO naar VO. Voor onze collega’s een mooie kans kennis uit te wisselen en de lijnen kort te houden met de VO-scholen in Drachten.

« Terug naar nieuwsoverzicht